Otázky

Na téhle stránce najdete otázky a odpovědi, které Vám možná usnadní úvodní komunikaci.

Mám se na terapii nějak připravit?

Ne, není potřeba žádná příprava. Stačí záměr zlepšit svůj život a přijít. Vše ostatní si řekneme a uděláme až během sezení.

Budu to cítit?

To je individuální, ale působení je tak silné, že většina lidí léčivou energii vnímá. Někdo to cítí hodně a jsou to pro něj zajímavé a zvláštní prožitky, někdo to cítí jen málo. Tato míra citlivosti však nemá nic společného s výsledkem léčení, i ten, kdo léčení cítí jen velmi málo, může být překvapen rychlým a jasným výsledkem. Většina lidí to ale cítí a hodnotí to jako velmi příjemné, uvolňující a zajímavé. Většina lidí jasně cítí svou auru a jemné léčivé pohyby v ní.

Je léčení podmíněno nějakým mým postojem, vírou, znalostmi?

Ne, není. Důležitá je jen chuť změnit něco k lepšímu a jistá ochota posunout názory, které Vás můžou oddělovat od zdraví a Dobra. Váš ateismus nebo víra nebo duchovní orientace je jen Vaše věc a já to samozřejmě respektuji. Ve skutečnosti to funguje tak, že pokud se rozhodnete přijít, tak to znamená, že jste už připraveni na účinnou pomoc.

Mám čekat nějakou reakce po léčení? Budu mít na začátku nějaké zhoršení?

Postupy, které používám, jsou sice velmi silné v účinnosti, ale také zcela přirozené a jemné. Proto jsou počáteční zhoršení jen výjimečná a velmi krátká. Ojediněle je možné, že na začátku vyplují na povrch některé negace a může to být trochu nepříjemné, ale nebývá to nic dramatického. Častější je rychlý nástup příjemných změn, jako je více energie, lepší nálada, vyšší vyrovnanost, hlubší spánek apod.

Je nějaká doba vhodnější pro léčení?

Ano, dopoledne je určitě pro takovou práci vhodnější kvůli úrovni bioenergie a pozornosti. Obvykle s klientem pracuji v době 9 -12h. V v případě potřeby to zvládneme dobře i odpoledne, ale večer se taková práce neprovádí.

Potřebuji znát důvody mých potíží?

Ne, to není potřeba. Stačí, když máte jasno v tom, co Vám vadí a jak se chcete cítit. To ostatní už najdeme během terapie.

Budu muset během léčení dodržovat nějaký režim nebo omezení?

Ne. Většinou ode mě dostanete konkrétní a dobře splnitelné úkoly pro Vaši účast na uzdravení, ale neplatí žádný obecný režim. Snad jen víc se smát a hýbat a méně jíst a přemýšlet :-)

Jak dlouho bude trvat, než přijde zlepšení?

To je individuální, jako byste se v jazykovce ptali, za jak dlouho budete umět španělsky. Někdo postupuje rychleji, někdo potřebuje víc času. Každý má také jinou míru problémů, někdo řeší vážnou nemoc, někdo jen malý zádrhel.
Téměř u všech klientů je ale už po jednom měsíci - tj. jednom sezení - jasné a znatelné zlepšení.
Pro orientaci můžu možná uvést, že jsem si často všimla, že kolik let problém trval, tolik měsíců bylo potřeba pro celkovou nápravu. To je, myslím, velmi dobrá „rychlost“. První zlepšení ale přichází velmi brzy.

Jak často musím přijít?

Jen jednou za měsíc. Naučila jsem se postupy, které zajišťují maximální intenzitu léčení v takhle pohodlné frekvenci dojíždění.

Kolik potřebuju peněz?

Cena léčení nepřesahuje 2.000 Kč za měsíc. Jsem ráda, že mohu nabídnout dostupnou cenu za opravdu dobrou pomoc. O částku (v hotovosti nebo převodem na účet) Vás poprosím po skončení sezení.

Kde to je?

V Praze ve Strašnicích. Pracuji na adrese Praha 10, Na Hroudě 61. V kolonce „kontakt“ máte pro dobrou orientaci i fotku domu.

Jaká je objednací lhůta?

Obvykle se Vám můžu věnovat v horizontu 1-2 týdnů. Organizuji si práci tak, aby čekání na účinné léčení nepřesáhlo 10 dnů, protože já osobně bych na nic důležitého déle nečekala :-). (Delší objednací lhůty mají obvykle léčitelé, ke kterým máte docházet každý týden, nebo lidé, kteří se léčení věnují jen bokem, vedle jiného skrytého zaměstnání a časovou vytíženost pak předkládají jako projev celosvětového zájmu o jejich služby, hihi.)

Můžete mi pomoct?

S většinou potíží, se kterými se na mě lidé obracejí, jsem schopna výrazně pomoct. Pokud si někdy nejsem jistá, zda by měla terapie efekt, tak to vždy jasně řeknu a snažím se doporučit nějaký jiný postup.

Jaké změny mohu díky léčení očekávat?

Můžete čekat příjemné změny, zklidnění a zjednodušení. Léčení probíhá na mnoha úrovních Vaší bytosti a zasahuje velmi hluboko. Během změny ve zdravějšího člověka můžete očekávat prakticky jakékoliv změny, protože léčení bude zasahovat všude, kde nejste v souladu sami se sebou a s Dobrem, které je Vám k dispozici.

Škála změn je široká a sahá od zlepšeného spánku až ke změnám pohledu na Váš život nebo možná i změnám ve Vašem soukromí. Obecně platí, že uzdravit se znamená změnit se. Změny ale probíhají postupně a podléhají samozřejmě Vaší svobodné vůli. Já Vám nikdy nebudu říkat, co je pro Vás správné, to rozhodujete jen Vy sami.

Budu ve změněném stavu vědomí?

Ne. Po celou dobu budete v běžném stavu vnímání, jen příjemně relaxovaní a uvolnění (tedy většinou stav hluboká alfa). Někdo se uvolní natolik, že usne, někdo jenom odpočívá.

Co jsou homeoygika?

Po skončení sezení si odnášíte léčivou energii ve Vaší auře a dále v případě zájmu v podobě Homeoygika. Homeoygikum je energetický lék v malé skleněné lahvičce. Nosičem léčivé energie je zde diamantová voda. Z fyzického hlediska se tedy jedná o čistou pitnou vodu. Z vibračního hlediska se jedná o koncentrovanou léčivou energii dle vaší individuální potřeby navázanou na diamantovku. Velkou výhodou je možnost aktivního použití během dnů po terapii, ať už jako „první pomoc“, či jako průběžná podpora. Více v textu Homeoygie.

Co mám dělat při léčení na dálku?

Nic zvláštního. Máte zcela běžný způsob života, jenom máte plnit úkoly související s Vaší účastí na léčení, které Vám zadám. Znamená to např. si opakovat nějakou afirmaci, nebo si něco občas uvědomit, nebo se o něco vnitřně snažit. Léčení na dálku Vás časově ani jinak nezatěžuje.

Můžete léčit někoho, kdo o tom neví?

V naprosté většině je potřeba souhlas a zájem dotyčné osoby. Ve zvláštních případech lze dělat výjimku, která je v mé kompetenci (děti, staří lidé, lidé v debaklové situaci, nesvéprávní lidé apod.) S lidmi v kómatu nepracuji.

Jak poznám dobrého léčitele?

Myslím, že nejlepší je dát na svůj dobrý pocit z toho člověka. Měli byste cítit jeho aktivní zájem a péči právě o Vás. Měl by s Vámi ochotně komunikovat a být otevřený, zcela srozumitelný, také přístupný a dostupný. Rozhodně by měl být pozitivní, žádné strašení (!) či tajemnost. Jakmile Vám někdo řekne něco jako „tomu byste nerozuměli“, tak poznáte, že má větší ego, než skutečné znalosti. Dobrý léčitel nepotřebuje používat ani známou osobnost jako reklamu :-), protože z tohoto hlediska jsme myslím všichni stejně důležití. Nepotřebuje ani vystavené certifikáty či razítka na diplomech, to není to, co léčí.

Znatelné zlepšení by mělo přijít nejpozději v horizontu cca 2 měsíců, jinak lze zpochybnit schopnosti léčitele. Cena by měla být přiměřená, orientačně lze říct, že platba více než 1tis Kč za hodinu práce je už dost. Nejlepší je samozřejmě mít doporučení od někoho, kdo „tam byl“ a pomohlo mu to. Je dobré investovat důvěru, ale nezapomenout na zdravý rozum a vnímat míru věrohodnosti.

Léčitel by Vás měl povzbuzovat k tomu, být jako Vy, ne jako je on. V neposlední řadě by měl léčitel zvládat působit jako zcela „normální“ člověk, ne jako zjevný podivín. Také by z něj mělo vyzařovat zdraví (takže není např. tlustý), vnitřní síla a klid, spokojenost – víc, než z většiny lidí. Lidé pracující s energiemi většinou působí mladším dojmem. Léčitelská schopnost je výsledek silnějšího napojení na Zdroj dobra a to by mělo být znát. Zkrátka kdo chce ozařovat, musí zářit :-)

Musím mít lékařskou diagnózu?

Ne. Stačí mi subjektivní výklad. Pokud ale lékařský názor znáte, je pro mě užitečnou nápovědou. Pokud se jedná o fyzickou nemoc, vždy se ptám, zda dotyčný člověk podstupuje potřebnou lékařskou péči. Rozhodně ale lékařskou péči nenahrazuji - lékařování a užívání chemický léků je zcela jiný druh péče. Pokud někdo nezodpovědně odmítá lékařskou péči, která je pro něj potřebná, nemůžu s ním bohužel pracovat ani já.

Umíte diagnostikovat?

V tom smyslu, jak to většina tazatelů myslí, v tom to neumím a nedělám. Diagnostikuji na úrovni skutečných příčin potíží, které jsou vždy na úrovni myšlení. Pokud tedy někoho zajímá, jakým svým přesvědčením a postojem si způsobuje své problémy, pak se to dozví. Kauzální, nebo-li příčinná diagnoza je důležitou součástí mých léčebných postupů, získávám ji z rozhovoru.
Já sama skutečnou diagnozu (příčinu potíží) vidím celkem brzy, potřebuji to k práci s tím člověkem. Každý ale není připravený to slyšet a souhlasit, proto to často nekomentuji.

Konkrétní stav fyzického těla je myslím lepší konzultovat s lékařem, který má k dispozici detailní znalosti o lidském těle, laboratoř a úžasné přístroje. Diagnozy typu „zánět v noze máte protože máte oslabenou slinivku“ nebo jasnovidné „musíte vynechat chleba a ananas“ apod. neprovádím, protože nevěřím, že to vede ke komplexnímu řešení.

Zabýváte se minulými životy?

Ne. Ani budoucími :-). Mnohem zajímavější a důležitější je podle mě náš současný život a naše blízká budoucnost. Pouze v přítomnosti je brána ke změně k lepšímu. Výlety do mrtvé minulosti nejsou jen zbytečná ztráta času a energie, ale navíc aktivace dřívějších problémů vibračně poškozuje právě blízkou budoucnost.
Co už prošlo Vaší zkušeností, to už necháme spát, tedy pokud nechcete ztrácet čas a peníze na zbytečné a riskantní zájezdy na území, které už neexistuje. Většina postupů, které se zabývají minulostí, je založena na neznalosti a na ochotě lidí za to zaplatit. Pokud se někomu opravdu má otevřít něco z jeho minulých zkušeností, tak se tak stane myslím spontánně, bez „zaručených“ (?) informací od někoho jiného. Mě osobně to, co se mi otevřelo k minulým zážitkům, pouze znepříjemnilo současný život, málokdy je o co stát :-). Při naší spolupráci se budeme zabývat dneškem a to tak, aby zkrásněl Váš zítřek.

Používáte kyvadlo nebo karty?

Ne. Při své práci se pohybuji vysoko nad úrovní těchto pomůcek. Nezpochybňuji, že kyvadla nebo karty jako zviditelňovače naší intuice fungují, ale mohu to připodobnit k tomu, že inženýr při práci nepotřebuje lopatu, aby se něco pohnulo. Pokud by někdo chtěl  kyvadlo zvládnout, mohu ho to naučit. Raději Vás ale naučím vyspělejších postup, využití vlastního navigačního systému Vyššího Já, kterým aktivně určujete svůj další směr.

Jaký je princip léčení?

Jedná se o předávání silné léčivé energie, kterou získávám svým osobním napojením na Zdroj Zdraví. Léčení předávám několika cestami. Jednak formou slov, kdy klienta vedu k řešení jeho potíží. Výsledkem je ujasnění individuálních postupů, které pomůžou k uzdravení či zlepšení.

Klíčové je pak předávání energie přímo do jemného těla, tzv. aury, částečně i hmotného těla. Ve své podstatě se jedná se o léčení myslí, kdy proud Světla přivádím do aury klienta. Převod léčivé energie se děje částečně skrze mě (mé ruce, srdce a čelo), z větší části skrze jemnohmotné bytosti, duchovní lékaře / léčitele / uzdravovatele. Výsledkem je změna energetické a informační základny. Jedná se vlastně o „ozařování“, jen paprsky nejsou radioaktivní, ale zdravoaktivní :-).

Léčení mohu doplnit formou energetického léku, tzv. homeoYgika. Úvodem a závěrem léčení doporučuji zdravotnickou pomůcku – masážní lůžko Ceragem, na kterém si u mě můžete pohovět.

Jak jste se k Vaší práci dostala?

Pominu kapitolu „již v dětství…“ :-), protože to lze shrnout tak, že jsem prostě věděla, že existuje ještě „něco“, co naši neznají. Revoluce mi k 18tinám přinesla možnost začít s knihami, díky kterým jsem si začala to „něco“ postupně ujasňovat. Po roce 2000 se objevil p. Velechovský a internet :-). Dál jsem se dostala k léčivým energiím dostupným přes jiné lidi, zejména Reiki a Karuna-Ki přes Ladislava Hodeka, později další systémy přes další zajímavé lidi, např. Klára Hanzalová, Ilja Žáček nebo Karel Zelinka.

Kolem roku 2010 už jsem se dostala k patrům, kde už žádný lidský učitel nepomáhá. Přišlo tedy pokračování po vlastní ose, pod vedením už své intuice. Nazvala bych to tedy „praktická spiritualita“, kdy jediným měřítkem je účinnost mých postupů. K používání vysokovibračních systémů jsem se tedy dostala tak, že jsem něco hodně chtěla, hodně jsem pro to dělala, hodně jsem četla a učila se a hodně jsem využila svých osobních darů. Zkrátka jsem se k tomu dostala úplně stejně, jako se ostatní dostali k tomu, co opravdu umí.

Jaké máte formální vzdělání?

Mám za sebou socialistickou dívčí střední ekonomku. Maturovala jsem z ruštiny a politické ekonomie. Nemůžu říct, že to bylo na nic, protože nás trénovali na role sekretářek, díky čemuž umím psát velmi rychle „všema deseti“. To je asi jediné, co mohu sdělit kladného ke studiu, které mi poskytl stát, ČSSR. Toto „vzdělání“ jsem potom zúročila v zaměstnání v Komerční bance, na Ministerstvu obchodu a v Mitsui. Od roku 2002 si svou práci už ale umím tvořit sama, živím se tím, co jsem si vystudovala sama. Protože na to žádná škola neexistuje, tak nemám žádný titul. Někdy ale používám titul MUDrc. :-)

Přednášíte, publikujete, učíte?

Ano, někdy přednáším na festivalech typu Miluj svůj život, Ezotera apod, časopis Eniologie nebo Meduňka otiskl některé mé články, učila jsem U Džoudyho.. Není to ale to, co by mě naplňovalo. Mnohem raději se věnuji individuálním terapiím, kdy cítím větší spojení se svým posláním. Když mám nutkání psát, píšu na FB :-). Také tvořím fotoknihy s motivačními texty, nebo inspirační karty s krásnými fotografiemi. V případě zájmu ale mohu připravit přednášku na zadané téma, přednášky vždy doplňuji skupinovým léčením.

Můžu mít doprovod? Může se mnou někdo přijít a být během sezení u Vás?

Ano, Váš případný doprovod si může číst u čaje, odpočívat, internetovat, masírovat se na Ceragemu, dělat cokoliv tichého, co nenarušuje potřebný klid a mou koncentraci.

Co je to Ceragem?

Lůžko Ceragem je zdravotnická pomůcka, která uvolní páteř a energetické kanálky podél ní. Jedná se o automatickou léčivou masáž páteře. V konstrukci lůžka se pohybují rozehřáté (60C) jadeity, což jsou polodrahokamy se schopností vést teplo hluboko do těla. Lůžko je účinná alternativa jemné chiropraxe a akupresury. V kombinaci s infračerveným teplem hloubkově prohřívá a masíruje vnitřní orgány. Páteř je jakýmsi kmenem těla, ve kterém jsou naše problémy formou bloků zakořeněné. I touto cestou jemného uvolnění se tedy můžeme dostat k rychlejšímu řešení Vašich potíží. Ceragem používám na začátku léčení pro uvolnění páteře a na konci léčení pro ideální uložení léčivých energií do Vaší energetické soustavy. Budete ležet na zádech, oblečení. Pro naprostou většinu lidí je to velmi příjemné.
© 2021 Jana Marie eden, Praha • Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - webSEO.cz, www stránky