Průběh terapie

Zvu Vás na přirozené a holistické léčení, které přináší velmi dobré výsledky.
Jsem medium pro léčivou energii a pomůžu Vám postupně změnit Vaší „frekvenci“ od stavu ne-moci zpět k Vaší vlastní moci.

Budeme pracovat přímo s energií zdraví a souladu. Budeme využívat pouze přirozené proudění uzdravující energie, budeme uzdravovat tělo i mysl současně. Budeme se pohybovat v úrovni skutečné příčiny potíží, která je vždy v odklonu od souladu se svou podstatou.
Věřte, že pokud by existovala lepší metoda uzdravování, tak bych se jí dávno věnovala.
Po více než 15 letech praxe se mohu s úspěchem věnovat i těm, které zklamalo lékařství s léky nebo alternativa s podivnostmi.

Co Vás u mě čeká
Nejvhodnější doba pro terapii je dopoledne.  Na sezení si prosím rezervujte tři hodiny.
Nejdřív si Vás uložím na masážní lůžko Ceragem. To je zdravotnické zařízení, které uvolní páteř a její energetické kanálky pomocí pohybujících se rozehřátých jadeitů. Tento užitečný relax je vhodný předěl mezi vnějším světem, odkud jste přišli a vnitřním světem, na který se spolu zaměříme. Já mezitím připravím čaj nebo kafíčko.
 
 
VĚTŠINOU má sezení tento průběh:

1. Povídací část
Nejdřív se budu trochu ptát. Celkem brzy pak díky své intuici a praxi poznám, kde jste se odchýlili od proudu zdraví, od přirozeného stavu. Potom Vás povedu k řešení potíží. Jedná se o kombinaci psychoterapie a praktické spirituality. Řekneme si, kde se zbavujete své moci a stáváte se ne-mocnými a kde se vzdalujete duchovním zákonům tak, že výsledkem je neduh, tedy ne-Duch.

Výsledkem této části je plán individuálního postupů, jak narovnat Váš postoj k sobě a k životu, jak využít rezervy. U čaje si tedy řekneme, jak z toho ven, jak konkrétně máte na svém léčení pracovat Vy. Do nemoci se nikdo neprosmál, vždy se do ní jen zbytečně protrápíte. Není žádný vnější zdroj nemoci. Výklad vedu v neformálním tónu a často se i zasmějeme.   Nicméně, když mluvím, tak je pro dosažení potřebné transformační síly lepší, když postupně zavřete pusu a s důvěrou otevřete uši.

2. Tichá část
Tato část je velmi příjemná a uvolňující. Relaxujete vleže, slyšíte příjemnou hudbu a přijímáte silné léčivé vibrace, které prostupují Vaší aurou až do hmotného těla. Převod léčivé energie se děje částečně skrze mě, z větší části skrze jemno-hmotné bytosti, které jsou součástí systému duchovního léčení. Výsledkem je zásadní změna Vaší energetické a informační soustavy.

Jedná se vlastně o „ozařování“, kdy ovšem zářící paprsky Světla nejsou radioaktivní, ale silně zdravoaktivní :-). Cítit přímý kontakt s léčivou energií Lásky a jemné doteky andělů je opravdu krásný a povznášející pocit. Sami ucítíte Vaši auru jako živou součást Vašeho těla. Uvolňují se emoce a mysl. Někdy je léčení provázeno slovem, většinou se odehraje v tichu. Stačí, když postupně zavřete oči a s důvěrou otevřete duši.

Závěrem Vám dopřeji opět uvolnění páteře na lůžku Ceragem. Tentokrát mi Ceragem a Vaše páteř pomůžou k ideálnímu usazení léčivé energie do Vašeho systému.   Zopakujeme si doporučení pro Vaši účast na léčení. Je také dobré si domluvit termín kontroly a případné příští návštěvy. Po ukončení doporučeného cyklu terapií můžete být doslova jiný člověk v jiné životní situaci.
-----

Léčení je dobře kombinovatelné s péčí MUDra i s léky. Nemá žádné kontraindikace, je vhodné i pro děti i těhotné. Vedlejší účinky jsou pouze žádoucí, např. lepší spánek, víc energie, lepší nadhled. Pokud by Vám v den terapie bylo nějak jinak, než obvykle, tak je to třeba chápat jako příznak nástupu silného léčení, nedělejte si s tím starosti. Je lepší si na odpoledne a večer neplánovat nic náročného na pozornost. Nejpozději během noci tyto pocity odezní. Protože je tato metoda zcela přirozená a přírodní, nemusíte čelit zhoršení na počátku léčení. Zlepšení přijde často velmi brzy, ale celkový výsledek terapie budeme hodnotit až po cca měsíci od návštěvy, kdy skončí každodenní léčení na dálku. Mým cílem je pomoct Vám k jasnému zlepšení.

Každý nezíská z léčení to samé, ale každá další terapie vás obohatí o něco víc, protože vždy může být lépe.
Nejde o to být lepší než ostatní, ale být šťastnější než včera, aby se přirozeně vrátila radost a chuť do života. Kdo opravdu chce, ten si skrze mě pomůže k ozdravení. Mohu myslím prozradit, že tento web je vibračně uzpůsoben tak, aby oslovil zejména Vás, kteří jste na uzdravení či změnu k lepšímu už připraveni. Léčení je pak zároveň už připraveno pro Vás. Předpokladem k vyléčení je Vaše účast na procesu uzdravení, ochota ke změně k lepšímu, především ochota aktivovat v mysli zdravé a dobré věci.

Používání tzv. vysoko-vibračních léčivých energií je medicína budoucnosti, postupně vystřídá používání hrubých alopatických léků s vedlejšími účinky, které nedosáhnou na skutečné příčiny nemocí. Kvantoví fyzici už nyní přichází na takové převratné „novinky“, jako např. iluzornost hmoty, či možnost měnit DNA pomocí zvukových či světelných vibrací. Léčení pomocí vibrací Světla bude běžný účinný postup, jak řešit potíže. Já jsem jen mezi prvními, kteří to umí. Za svou důvěru budete bohatě odměněni zlepšením svého stavu a budoucnosti. Těším se na Vás.

Jana Marie * Tel. 736 773 901 * E-mail: Lecitel-JanaMarie@seznam.cz

© 2021 Jana Marie eden, Praha • Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - webSEO.cz, www stránky